Ultrasonic crack detection in a layered anisotropic plate

Författare: Tomas Grahn; Chalmers University Of Technology; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.