An experimental and numerical study on contact fatigue initiation

Författare: Bo Alfredsson; Kth; []

Nyckelord: TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.