Derivative Prices for Models using Levy Processes and Markov Switching

Detta är en avhandling från Mathematical Statistics, Centre for Mathematical Sciences, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar matematik, finans och dator simuleringar. I matematiska termer handlar den om tillämpad sannolikhetsteori och från ett finansiellt perspektiv handlar den om derivatprissättning. Avhandlingen är organiserad som följer. De två första kapitlen presenterar derivatprissättning och levy processer. Kapitel 3 beskriver och undersöker en simulerings metod för sample vägar av Levy processer. Dessutom behandlar kapitel 3 två stycken variansreduktions metoder för Levy processer. Kapitel 4 studerar asymptotik för derivatpriser för långa löptider. Slutsatsen är att för många derivat och marknader kommer priserna konvergera mot samma priser som i den klassiska Black och Scholes marknaden. Även motexempel presenteras. Slutligen behandlar kapitel 5 derivatprissättning i Levy marknader med en gömd Markov process. Arbitrage teorin för dessa marknader härleds och sedan görs vissa undersökningar på derivatpriser som kopplas till kapitel 4.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.