Chefers arbete i äldreomsorgen – att hantera den svårhanterliga omvärlden Relationen mellan arbete och organisering

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Sammanfattning: I avhandlingen beskrivs och analyseras chefers arbete genom att kombinera individuella perspektiv med organisatoriska och samhälleliga perspektiv vilket ger både teoretiska och praktiska implikationerReferensramen är uppbyggd av teorier kring chefers arbete och nyinstitutionell teori av Skandinaviskt slag.Flera metoder kombineras för att fånga komplexiteten i chefers arbete; skuggningar, intervjuer, observationer och dokumentstudier.Forskningsfrågorna besvaras genom att använda en kombination av teorier utvecklade för olika analysnivåer; individ, organisation och samhälle. De empiriska materialen används för att ge ett bidrag till vidare forskning om chefers arbete med en empirisk bas.Vikten av att relatera chefers arbete till den kontext som omger dem betonas. Chefers arbete i äldreomsorgen har specifika karaktäristika men också gemensamma drag med chefers arbete i andra sektorer och på andra organisatoriska nivåer. I det empiriska materialet har flera organisatoriska karaktäristika som påverkar chefers arbete identifierats. Beskrivningarna av chefers arbete bidrar också till en utveckling av en empirinära praxisteori för chefers arbete. Med hjälp av nyinstitutionell teori beskrivs hur chefer möter skilda förväntningar och krav och i organisationer, där dessa inte överensstämmer måste chefer hantera ett organisatoriskt hyckleri.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)