Personalarbete och HR-transformation - om samspel och relationer mellan linjechefer och HR-medarbetare

Detta är en avhandling från University of Gothenburg

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)