Aspects on photophosphorylation in Scenedesmus in vivo : phosphate binding and dynamics of adenine nucleotide pools in relation to electron transport pattern

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.