Företag med framgång – hur resurser kan skapa varaktiga konkurrensfördelar

Detta är en avhandling från BAS

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)