Effectiveness and process in experiential group learning : comparing a process-directive encounter group (PEG) and a self-directive study group (SSG)

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.