Isolation and characterization of monomeric and dimeric variants of human pituitary growth hormone

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.