Experimental and theoretical nuclear magnetic resonance investigations of aromatic compounds

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.