Begreppsutveckling, genom imitation, generell assimilation och differentiering. : Hur studenters uppfattningar förändras över tid i en akademisk utbildning

Sammanfattning: Syftet med avhandlingen är att förklara hur begreppsutvecklingsprocessen kan beskrivas i ett konstruktivistiskt perspektiv hos studenter i akademiska utbildningar. De akademiska utbildningarna som ingår i studien är läkar- och sjuksköterskeutbildningen. En intentionell analysmetod har använts och begreppsutvecklingen beskrivs med hjälp av en modell för begreppsdifferentiering. Resultatet visar att den uppfattning som studenten hade om vetenskap och forskning i början av utbildningen utvecklades med hjälp av imitation och generell assimilation.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)