Medarbetare och medlem. Individuell och kollektiv rationalitet i arbetslivet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.