Handel i brytningstid. Handelsaktörer och distributionsformer i Hälsingland 1800-1846

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.