Simultaneous arthrography of the talocrural and talonavicular joints in children : with special reference to the anatomy of the talus in normal feet and congenital club foot

Författare: Bo Sahlstedt; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.