Barnmorskan och läkaren - kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920

Detta är en avhandling från Stockholm : Ordfront

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.