Att växa in i chefskap en studie av förstagångschefer

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm School of Economics

Sammanfattning: Chefers betydelse för den verksamhet de leder ifrågasätts av få. Inom Human Resource Management (HRM) är det centralt att se till att företag identifierar chefsämnen, rekryterar rätt chef på rätt plats i rätt tid, och sedan utvecklar och socialiserar in dem i företagets chefskultur. Hur nya chefer däremot tänker, känner och agerar i den verklighet som blir deras vardag vet man däremot rätt lite om, och tar därför sällan hänsyn till.När förstagångschefer berättar om sin första tid som chef handlar det ofta om hur osäkra de kände sig och hur lite de visste om vad de skulle göra. Den här studien handlar om hur sex förstagångschefer växer in i sitt chefskap och hur deras syn på chefskap förändras under första året som chef. Det är också en beskrivning av hur deras självbild formas i samspel med de sammanhang som de befinner sig i.Två sammanhang som närstuderas är chefernas väg till sin första chefstjänst samt genomförandet av medarbetarsamtal. Processen att växa in i chefskap är unik för varje chef, men gemensamma mönster kan spåras: att identifiera sig som chef respektive att legitimera sig som chef.Elisabeth Fellbom är verksam som lärare och forskare vid Institutionen för Företagande och Ledning vid Handelshögskolan i Stockholm. Hennes bakgrund är leg. psykolog och mångårig yrkesverksamhet, inom HRM, ofta som chef, bl.a. inom regeringskansliet, Ericsson och ett europeiskt rekryteringsföretag.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)