Structural studies on retinol-binding proteins

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Helena Anundi; Uppsala Universitet.; [1980]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.