Om kikhosta. Academisk afhandling, med ... medicinska facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af ... Israël Hwasser ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Johan Niclas Herlitz Phil. Mag. Gottlänning. På Medic. Auditorium den 20 Maji 1837

Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell, 1837

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)