Methoden zur Bestimmung des elektrischen Widerstandes und der Thermokraft an Körpern geringer Dimensionen nebst Anwendungen, besonders an Bleiglanz

Detta är en avhandling från Uppsala : Almqvist & Wiksell

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.