Bovine tuberculosis in Swedish farmed deer : detection and control of the disease

Författare: Helene Wahlström; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.