The significance of calcium for the function of the pancreatic islet ß- and a2-cells : studies employing electrothermal atomic absorption spectrometry

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.