Space wars and the new urban imperialism

Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen analyserar sentida urbana förändringar ur perspektivet kampen om rummet, här kallat 'space wars'. Fokus är på investeringsflöden inom den kommersiella fastighetsmarknaden, förändringar inom urbanpolitik, förändring inom stadens socialgeografi, och relationer mellan dessa tre aspekter. Empiriskt bygger avhandlingen på studier av data rörande utländska investeringar, arkivstudier, intervjuer med nyckelpersoner och deltagande observationer i Köpenhamn, Lisbon och New York. Avhandlingen ger inblick i den 'glokala' logiken bakom urban imperialism och dess tendens mot ojämn utveckling -- grundläggande krafter som formar städer på tjugohundratalet.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)