Fornskandinaviskt stoff i den svenska folkskolans pedagogiska texter : En bred empirisk inventering av etniska, mytiska, kultiska, politiska, sociala, genusmässiga och övergångstida framställningar

Sammanfattning: Uppsatsen innehåller en empirisk inventering av framställningar av forntiden i historieläroböcker för den svenska folkskolan. Inventeringen utreder texternas framställningar av kategorier och hierarkier under tre olika perioder (läroplanskoder) samt kontinuitet och förändring i dessa avseenden under folkskolans existensperiod 1842-1962. Läroplanskoderna kallas 'den teologiska', 'den nationella' och 'den protodemokratiska koden'. Uppsatsen visar bland annat att vissa framställningar (exempelvis etniska och mytiska kategorier) kraftigt förändras under folkskolans tid, medan andra framställningar (genusmässiga och politiska) uppvisar förhållandevis stor kontinuitet.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.