Functional and evolutionary analysis of flowering time genes in Brassica nigra and Physcomitrella patens

Författare: Harald Hedman; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.