Dynamic excited state quenching in surfactant aggregates and studies of intra-aggregate diffusion of small hydrophobic molecules

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Jan Alsins; Uppsala Universitet.; [1990]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.