Landskap och urbanisering : Östergötland ur ett centralortsperspektiv 700-1550

Detta är en avhandling från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.