Molecular specification of expanded forebrain neural stem and progenitor cells

Detta är en avhandling från Malin Parmar, BMC A11, 221 84 LUND

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Hjärnan är ett komplext system, som är uppbyggd av många olika sorters celler. Alla dessa celler har sitt ursprung i en speciell typ av cell, stamcellen. Neurala stamceller är omogna celler som har förmågan att genom delning både föröka sig själva genom att bilda fler stamceller, och ge upphov till de olika mogna celltyper som finns i hjärnan. Mycket av intresset för dessa celler kommer från förhoppningen om att de i framtiden ska kunna användas för att bota sjukdomar i hjärnan, såsom Parkinsons sjukdom. Eftersom stamceller har förmågan att dela sig och bli fler kan man plocka ut dem från hjärnan och odla dem i cellkultur. På så sätt ökar man antalet stamceller (expansion), som sedan kan producera nya nervceller Hur vet då den nya nevcellen vilken typ av cell den ska bli? Har stamcellerna bibehållit den information som krävs för att bilda “rätt” sorts nervcell? Det är dessa frågor som jag har försökt svara på i mitt avhandlingsarbete. För att studera detta har jag isolerat stamceller från olika områden i hjärnan och sedan expanderat dem i cellkultur. När cellerna delat sig många gånger och blivit tusentals fler, har jag studerat uttrycket av gener och proteiner som är karakteristiska för stamcellerna i ursprungsområdena. På så sätt har jag kunnat visa att de celler som delat sig utanför hjärnan är väldigt lika de celler som delat sig inne i hjärnan. Cellerna har alltså behållt ett mine av det område i hjärnan som de plockades ut från, och beroende på var de kommer ifrån ger de upphov till olika sorters nervceller.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.