Landstingsförbundet : organisation, beslutsfattande, förhållande till staten

Detta är en avhandling från Stockholm : Landstingsförb

Författare: Rolf Ejvegård; [1973]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.