High resolution valence electron spectroscopy : development of a VUV-polarizer for angular distributions

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.