Multidirectional tomography of minor detail in the temporal bone : experimental and clinical investigations of the facial canal, intraossicular cavities, reconstructed ossicular chain and the vestibular aqueduct

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Hermann F. Wilbrand; Uppsala Universitet.; [1974]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.