Föreställningar om det förflutna. Arkeologi och rekonstruktion

Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar försök att i full skala återge hur det förflutna kan ha tett sig. Som objekt för undersökningen har jag valt stenåldersbyar, bronsåldershus, järnåldersmarknader, vikingafestivaler och medeltidsveckor. Några skånska exempel är Glimmingehus medeltidsfestival, vikingabyn i Hög och Fotevikens vikingareservat, företeelser som med utgångspunkt i en plats eller i årligen återkommande händelser försöker återskapa det förflutna såväl fysiskt som mentalt. Rekonstruktionerna utgår ofta från arkeologiska undersökningar och tolkningar. Tidsperioderna som studeras är från stenålder till och med medeltid. Geografisk avgränsning är Norden med särskild tonvikt på Sverige, Danmark och Norge. Avhandlingens problemfält rör återskapandets historik och dess användning idag i politiska, kunskapsmässiga och äventyrsinriktade sammanhang. Bilden av Sveriges förhistoria sätts i historisk och samtida relief till utvecklingen i Danmark och Norge. Avhandlingen, som utgör en omfattande syntes på nordisk bas, är den första i sitt slag i Norden.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.