Supervisors at work : description of supervisor behavior : development of a timesampling observation method

Detta är en avhandling från Stockholm : Swedish council for personnel administration

Författare: Hans Wirdenius; Stockholms Högskola.; [1958]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.