Tjärhanteringen i Västerbottens län under 1800-talets senare hälft en studie av produktion och transporter med särskild hänsyn till Ume- och Vindelälvens dalgångar

Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)