ESR and ENDOR studies of trapped radicals in Υ-irradiated compounds with hydrogen bonds

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.