Vascular and other ocular effects of neuropeptide Y, endothelins and endothelium-derived relaxing factor/nitric oxide

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Elisabet Granstam; Uppsala Universitet.; [1993]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.