Corrosion rates and runoff rates of copper and zinc as roofing materials : a combined field and laboratory study

Detta är en avhandling från Stockholm : Materialvetenskap

Författare: Wenle He; Kth.; [2000]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.