Södermanlands medeltida bergsbruk : en feodal angelägenhet

Detta är en avhandling från Nyköping : Södermanlands museum

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.