The dragon boat festival on the Hupeh-Hunan plain, Central China : a study in the ceremonialism of the transplantation of rice

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.