Historia i magasin : en studie av tidskriften Populär historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk

Detta är en avhandling från Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.