Om ondskorf. Akademisk afhandling, som ... för medicinska gradens erhållande till offentlig granskning framställes af författaren Casimir Gabr. Barthelson Upl. Stip. Acrel. på medic. auditoriet den 30 maj 1854 ... .

Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos J. Sundwallson

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)