Kin, Friends and Unfriends : A Study of the Axelsson Tott Network during the Period of the Kalmar Union

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.