Making process models usable

Detta är en avhandling från Stockholm : Industriell ekonomi och organisation

Författare: Rikard Berg Von Linde; Kth.; [2001]

Nyckelord: process; model; usability; construction;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.