Revisorn som rådgivare : En studie av mindre och medelstora företags relation till revisorn

Detta är en avhandling från Umeå universitet

Författare: Tobias Svanström; Umeå Universitet.; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.