Från likvärdighet till marknad : En studie av offentligt och privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969-1999

Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.