TV-rummets eliter. Föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion

Detta är en avhandling från institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)