Locomotor function and physical capability in healthy male unilateral above-knee amputees

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Urban James; Uppsala Universitet.; [1973]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.