Studies on the pathophysiology and treatment of adult respiratory distress syndrome : an investigation in pigs

Författare: Tommy Borg; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.