A theoretical foundation for productivity measurement and improvement of automatic assembly systems

Detta är en avhandling från Stockholm : Industriell produktion

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.