Erythropoiesis and calcium homeostasis : a clinical study in uremia and kidney transplantation

Författare: Janusz Goch; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.