Low-energy residential buildings : evaluation from investor and tenant perspectives

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)